Tjenester

I løpet av våre 30 år innen klinisk psykologi har vi arbeidet frem vår egen metodikk. Avhengig av klientens behov skreddersyr vi et opplegg, enten hver for seg eller i kombinasjon med kognitivt orienterte samtaler, mental trening, hypnose og/eller hypnoterapi. For å motvirke ”to-skritt frem-og-et-tilbake effekten” - grunnet tid mellom behandlingene i starten - har vi spesialisert oss i intensiv behandling for å få raskere effekt, noe som innebærer alt fra 3 til 6 behandlingstimer om gangen.

Hypnose

Hypnosens store fortrinn er konsentrasjon og mulighet for avgrensning av psykologiske variabler. Under vanlig våken interaksjon gis det altfor mange muligheter for avledning. Det må tas stilling til alt for mange stimuli samtidig. Hypnosens ro, avslapningseffekt og konsentrasjon gjør gjerne interveneringen mer effektiv fordi en omgår unødvendig avledning.

Hypnoterapi

Selv om du lykkes med å komme inn i hypnosen på egen hånd, kan det være vanskelig å fortsette uten profesjonell hjelp, hvis det viser seg at deler av ikke-ferdigbearbeidede opplevelser spontant rekonstrueres, dvs kommer opp til bevisst nivå. For at du skal føle deg klar til å møte disse trenger du å oppleve at du har noen ved din side, som gjennom sin kunnskap og erfaring innen dette området, kan gi deg den nødvendige integritet og trygghet.

Selvhypnose

Selvhypnose er et viktig verktøy i hverdagens jag og mas til å sentrere deg selv, senke tempoet inni deg selv, klare tankene og høyne prestasjonsevne. NIIFH tilbyr blant annet et tre timers kurs i selvhypnose.

Mental trening

Mental trening lærer deg å skape forandring i negative tankemønstre, følelser og fysiske spenninger, som er lagret både på det bevisste og det ubevisste plan. Du vil lære deg å rette oppmerksomheten mot de positive aspektene av deg selv og øke din yteevne. Ved mental trening endres din indre dialog og styrker ditt selvbilde. Du vil kunne møte situasjoner du anså som negative på en ny og mer positiv måte.

Kognitiv behandling og samtaleterapi

Innenfor kognitiv behandlingsteori vil et sentralt punkt både for endring og opprettholdelse av atferd, være en persons stadig pågående indre dialog eller selvverbalisering om sine aktuelle opplevelser og erfaringer. Psykiske problemer er gjerne karakterisert av en indre dialog med gjennomført frekvent og langvarig negativ selvvurdering.

Traumebehandling

Traumebehandling tar for seg posttraumatisk stress og plager som oppstår ved traumatiske hendelser, territorialkrenkelser, overgrepsproblematikk og lignende kriser.

Lederutvikling

NIIFHs konsept er å hente ut ressurser og anvende dette på problemområder. Deler av konseptet bygger på å være villig til å bygge ned grenser til omverden. Mye av dette arbeidet bygger på paradigmet at å tenke en handling øker sjansene for at vi utfører handlingen på den måten vi har forberedt seg på.